IT - EN
Investors

InvestorsKey Financial dataPer Share Data

 
  Per Share Data €
  2016 2017 2018 2019 2020
           
Earnings per share (EPS) 1.152 1.395 1.529 1.8 1.725
           
Shareholders'equity per share 4.40 4.93 4.72 5.825 6.187
           
Dividend for share 0.7 0.85 0.92 1.00 1.05